Danışmanlık

Profosyonellerle çalışmak daima kazandırır...

Danışmanlık

• Yatırım Analizi • Saha Geliştirme • Mevcut Sahaların Değerlendirilmesi • Fizibilite Çalışmaları • Teknik Değerlendirme • Lisans Başvurusu • Şebeke Bağlantı Analizi • Kiralama Anlaşması • Proje Hakları

Kredilendirme ve Finans

• Proje bütçesinin hazırlanması, • Yatırım – finansman değerlendirmesi, • Kredi finansmanın sağlanması, • Banka ve finans kuruluşları ile ilişkilerin yürütülmesi, • Risk analizi raporu, • Sigorta şirketleri ile ilişkilerin yürütülmesi

Enerji Verimliliği

• Enerji Etüdü • Proje Hizmetleri • Enerji Ölçüm Hizmetleri • Bina Enerji Kimlik Belgesi • Enerji verimliliği projesi kapsamında gerekli tedarikin yapılması ve uygulama

Bu kapsamda yeteneklerimizi ortaya koyarak, proje süreçlerinin profesyonel olarak ilerlemesini, bunun yanında yatırımcılarımız ile finans kaynakları arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve şeffaf olarak yürütülmesini sağlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz fizibilite, teknik analiz ve yatırım değerlendirme gibi özen ve detay gerektiren çalışmalarda yatırımcılarımız ve finans kuruluşlarına karşı eşit mesafede duruyor ve kuruluşlara karşı son derece şeffaf bir yaklaşım ile hareket ediyoruz.Yatırımcılarımızın talepleri doğrultusunda hazırlanan fizibilite ve durum değerlendirme çalışmaları tarafımızdan sunulan farklı varyasyonları içerebileceği gibi projeye özgü geliştirilen özel analizleri de içerebilmektedir.

Yatırım finansmanı ve sigorta projenin hayata geçirilmesindeki adımlardandır. Yaptığımız planlama çalışmalarının tamamında finansman ve sigorta konularına ayrı bir yer ayırmaktayız. Bu bağlamda yatırımcılarımız ile finans kuruluşları arasındaki ilişkilerin sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlayarak, projenin olabilecek en uygun kredilendirme şartları çerçevesinde finanse edilmesine yardımcı olmaktayız. Ayrıca projenin tüm aşamalarının gerektirdiği risk analizleri de alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından olan partnerlerimiz tarafından yapılmaktadır. Risk analizlerine bağlı olarak yapılan sigortalama işlemleri ile gerek yatırımcılarımızın gerekse de finans kuruluşlarının yatırımlarını güvence altına almaktayız.

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin; endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Altınkaynak Enerji, enerji verimliliği projelekrinde anahtar teslim hizmetler sunmaktadır. Elimize ulaşan proje talebi önce enerji verimliliği uzmanları tarafından değerlendirilir ve projenin genel karakteristiği belirlenir. Devamında analiz ve raporlama süreci tamamlandıktan sonra uygulama, devreye alma ve teslim adımları yine tamamen kendi personelimiz tarafından hayata geçirilir. Yatırımcılarımıza sunmuş olduğumuz esnek ve işlevsel enerji verimliliği çözümleri sayesinde konfor şartlarını koruyarak en ekonomik çözümlere ulaşmalarına yardımcı olmaktayız.


Hakkımızda

Altınkaynak Enerji

Bir AKMO Kuruluşudur.

Referanslarımız

Facebook Cevahir
Twitter Posted 13 Sep 2013

Adresimiz

ADRES:
Sahabiye Mah. Ahmetpaşa Cad.
No : 63 Kocasinan
Kayseri / Türkiye
P: (352) 231 01 44